БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Гълъбов полет

Илко П. Илиев (поета)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: ЛОВЕЦ НА ШЕПОТИ

 

Прозореца ми вятърът веднъж отвори

и кацна вътре гълъб, странно ококорен.

 

Червеното в очите му гореше нежно

и аз понечих да му дам троха надежда.

 

Пресегнах се и го помилвах някак плахо,

а гълъбът отрони: "Можеш ли без стряха?

 

Без кът, във който себе си насън да лъжеш,

че си живял с Душа сред цялата окръжност.

 

Ти можеш ли след всеки непосилен полет

в крила да събереш човешката си воля?

 

И да не чакаш вятърът да ти отвори,

а сам да минеш през врати и през прозорци..."

 

Отдръпнах се след тези гълъбови думи

и запищя у мене вятърът по-шумно.

 

Засилих се, ей тъй, със птицата в ръцете,

и само я дочух как биеше в сърцето ми.