БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


думи мои -

Павлина Гатева (670301)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: Откровено за "Откровения"

Също и в Откровения

 

думи мои
приятелки
и спасителки
и предателки
в тежки дни
и затворници
в амбразури

на бойници
за стрелба
и за скриване
подло удрящи
до убиване
нежно галещи
до събличане
стръвно късащи
като птиците
меко кацащи
като хищници
окрилявайте
мойте мишници

 

в-к Уикенд 10-16 септември 2016