БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


А на сутринта - слънце

Павлина Гатева (670301)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: Откровено за "Откровения"

Цяла нощ
светкавиците
плющяха

по гърбовете на облаците.
Лъскавите им черни задници
неспокойно се движеха
и размахваха натежалите им опашки,

сякаш искаха да избягат

от коняра,

който щедро изливаше

ведра дъжд

върху гривите им.