БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Дъждовно свежо -

Павлина Гатева (670301)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: Откровено за "Откровения"

Отвори си капаците, мила!
Вън е лято дъждовно и свежо.
Под капчуците врабчовци сиви
нещо ровят в земята с надежда.

 

И не сещаш ли чистия въздух?
Всеки миг, всеки миг ще се спука
на небето торбата и ето -
свършил вятърът! Свършил дотука

 

и дъждът! Отвори си очите
и излез на студа без покана.
Зад прозорците зъзнещи свити
свойто лято мнозина забравят.