БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


ДЪЛГОТО ГОРЕЩО ЛЯТО

Борислав Пешев (летописец)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: Летописи за любовта

Дългото горещо лято...
бяхме птици, бяхме ято.

Попаднали на кръстопът,
ранихме нежната си плът,
прегоряхме, неразбрахме,
но към Слънцето летяхме...

Пламналите стари чувства,
гаснеха в тревата пуста,
изсъхнала и тя от зноя
и жадуваща пороя...

Умирахме един след друг,
без вопли, стонове и звук,
пак се раждахме и крачехме,
вечер пък безмълвно плачехме...

Спомен, минало - ТОГАВА,
в нас се лута, но остава -
бяхме птици, бяхме ято.
Дългото горещо лято...

(Лятото на 2001 година - практики на Юндола и Бързия)