БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


За да пожелаеш...

Станислав Славчев Славов (elisant)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: На сън и жив

 

Да погълнеш алкохол, за да те захлупят небесата,

но после те - за жалост се надигат,

и пламват с яростния лик

на трудният ти пиедистал.

 

За да понечиш да докоснеш,

нещо свое, нещо жизнено красиво,

да стигне пролет

        през тъмната закваска на същото небе -

по изгрев...

 

Какъв си ти -

да погълнеш яростна глъдка кофеин,

да вкусиш хапка поморин през зъби,

връзка лючове и надежда рано сутрин...