БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Примирие

Владимир Виденов Павлов (владун)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Зад тая планина
се крие друга участ
и по различен начин
прохождат ветровете.

А точно на върха
е спрял задъхан облак –
навярно търси някого,
за да премерят сили.

Ала на тая кота
и въздухът не стига.

Къде ли в този миг
усмихнат спи слепецът
и в светлия си сън
пределно ясно вижда,
че облакът е вързан
за тънката тояжка
и планината вече
развява бяло знаме.