БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Есенния лист (на mimi)

komunista per paco! (комуниста)

Раздел: Хорор и Underground  Цикъл:

ЕСЕННИЯТ ЛИСТ Лек повей ме облъхва. Аз тихо се отронвам. В миг шеметно запърхвам, въртейки се подгонен от есенния вятър. Издигам се и виждам навсякъде под мен, как птиците разнищват красивия гоблен на гаснещото лято. Таз слънчева шевица със тях ще отнесат- те, прелетните птици, когато отлетят оттук в задружно ято. А догодина първи щом дойдат пролетта със себе си ще върнат обратно радостта. Ще грейнат пак полята!… На моето место полека ще поникне по-хубаво лисъо и плахо ще обикне лъчите и росата. Полюшвам се и падам надолу, към пръстта, и кротичко полягам сред другите листа, застелили земята…
2003-06-19