БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Смирени

Елена Георгиева Петрова (elenasim1)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

По крайбрежният златист пясък,

препускат коне крилати,

слънчев лъч- нежен проблясък,

души в телата им изпрати.

Девици или морски сирени,

в танц безумен летяха,

а крилатите коне смирени,

в захлас възпряха.

Песента бе толкова омайна,

в забрава безсилни стояха

мъката им бе безкрайна,

от любов горяха.