БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


На сбогуване

Владимир Виденов Павлов (владун)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Знам, пътят към отвъдното
е ново рождество.
И не е грях,
че е усмихната процесията,
че празничното расо на свещеника
блести като перо от гарван
и осветява мястото,
което иглите на дъжда
ще татуират на сбогуване.


2011-05-09