БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


The last arcanum

Кузмо Караян (кузмо)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:


ПОСЛЕДНИЯТ АРКАН


Аз съм косачът сеяч.
Аз съм точката в края на изречението.
Аз съм последната капка в бутилката.
Аз съм бавният ездач на запад.
Аз съм само това, което не можеш да изгубиш.
Аз съм всичко извън рамката на картината.
Аз съм мигът преди здрача, сянката ми е до хоризонта.
Аз съм, когато всичко е Не.
Аз съм още едно празно легло - твоето.
Така че, ако не искаш да срещаш Джо Блек,
никога, никога не сери под смокините

с друг, освен мен.


2011-04-18