БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Куклени звезди

komunista per paco! (комуниста)

Раздел: Хорор и Underground  Цикъл:

Куклени звезди… Аз ли ви пожертвах пред Стената? С длан отсяках нишките на вашите души-звънчета Много са очите на кошутите Които трябва да целуна, за да ми простите, Куклени звезди… Моят просяк няма да ми вземе тази песен И сега ми е безумно леко да я съчиня- започвам, сякаш, с ножа да чертая по тялото си нецелувани пътеки За една нощ ще изгреете отново Зениците ми- толкова огромни в тъмнината- пред вашата непоколебимост ще се свият Ще се свият. После, знам, че ще изчезнете завинаги, Куклени звезди
2003-06-16