БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Лазаруване

Йорданка Теофилова Господинова (danigallery)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: Звън на чанове

Излязoх боса в пролетната утрин            

и жадно стъпих в мократа трева,            

а в мен бе слънце – днес се лазарува –          

венци плетат девойките с цветя.              

 

Щастливи са и за любов наричат.    

Едната води обредно хоро –                      

аз в спомена си клетва също сричам              

и песен пея да е на добро.                       

 

Гласът ми волно стига висините                           

дочувам поздрав свят: «Елеазар!»,             

А от небето трепетно долита                     

и отговора: „Бог помага нам!”              

 

По тлаките запъплиха стадата,                

засвири някой с гайда и кавал –               

днес лазарките са като цветята...       

Светът ни колко обич е побрал!