БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Фаталната жена

Камелия Виденова - Каминута (Каминута)

Раздел: Философска лирика  Цикъл: Посвещение

На токчета или със спортно яке

тя винаги е със ухаещи коси.

Идва бързо. Уверено прекрачва,

това, което с твърдо "не" отричаш ти.

С едно движение на тъмни мигли

изтласква разума безсилен настрани.

С поглед само умее да повдига

мъжко самочувствие тежко като щит.

С мълчащи устни погледа владее

и във съня си подчинява всяка страст -

така, че сред косите й да пееш,

да продължаваш да я галиш до несвяст.

Ала зад разтърсващия й поглед

момичешки плахо сърцето й тупти.

Леко и волно като птица в полет

търси друга птица до него да лети.


2011-03-21