БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


*

христина ангелова стоева (hari_61)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Ъгълът ме гледа с триъгълни очи. Учудени. Въпросът му се стича по ръба като желание. Попива в камъка. Звукът заобля устни, но е ням. А отговорът е зад ъгъла.
2003-06-14