БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Жена съм

Виолета Михова Кръстева (valanten)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Прескачам болката.

На четири стени

поръбвам бримчици.

Не плача.

До гъвкавия улей на дъжда

опазвам същността си.

Жена съм.