БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


~***~

Стефка Славова Данева (авлига)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Какво ли друго...

Само камъни в баира.

И бяла къщица една.

С тояжката потропва в камънака

от чакане прегърбена жена.

Една латинка ще посее,

ще я отгледа и полива...

Синът и дойде ли - да види-

добре е мама, къщата е жива.

 

Изправя се на пресекулки,

петата и напукана боли,

над черната забрадка избеляла

самотен бръмбар закръжи.

Дали синът ще дойде скоро,

за ден дома да постои...  

 

Една сълза лицето и погали

и в песъчливото се скри.

 

Какво ли друго...