БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Птиците свирят на арфа - 1

Габриела Цанева (gabrielle)

Раздел: Поеми и цикли стихотворения  Цикъл: ВРАБЧЕ ВЪРХУ АНТЕНАТА, стихосбирка, ISBN 978-954-497-011-6

 

Планината изплува

от сивите вълма

на дъжда.

 

Слънцето простря

лъчи - като

струни на арфа.

 

Птиците, останали

от цвъртене без глас,

засвириха на тях.


2011-02-23