БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Центробежна сила

Камен Тодоров Бъндев (Bundyo)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Малко по-назад от вчера
и от четвъртък леко настрани
под тихо съскаща вечеря
върху чиния с три черти
кристална купа се събуди
и със замах се завъртя
изхвърляйки две пеперуди
и две салатени листа.
Така изпразнила стомаха
тя се изправи на крака,
за жалост те възкъси бяха
и някак крехки, за беда.

Но съвсем не е каквото беше
и въпреки това въпросът си стои -
все пак до колко се въртеше,
и може би все още се върти.

04.02.2011 година 23:54 часа


2011-02-15