БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Моят късмет

(ariel)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Когато намеря
опора в себе си,
ще хвърля котва.
Ще стана земя.
Смисълът не е
моя потребност.
Сега ми стига,
че цветно живях.

Все още търся.
И още искам.
Откривам тайни.
Проправям път.
Любов е моят
закон неписан.
Все още е рано
за прошка и съд.

За мен животът
сега започва.
За равносметка
ще дойде ред.
Стигат ми думите
и многоточията.
Моите пътища
са моят късмет.

 

05.01.2011 г.