БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Анонимност

Павлина Гатева (670301)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Кой ще ги помни след време
твоите стихове?
Твоите мисли и чувства?
Представа за щастие?

 

В общата маса
на толкова други изкуства
ще се загуби
твоето лично участие.

 

Просто подкрепяш
(даже и с крайните примери)
- не по-различен
от толкова други страдалци

 

всеки живот е.
А стъпките ти в пустнята
миг след смъртта ти
ще бъдат зарити от вятъра.


2011-02-02