БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Следи

Павлина Георгиева Георгиева (pavli)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

В жарта от разпалени спомени оставям следи от бледа тишина, родила се от думите прогонени, зазидани в отсрещната стена. В стената със думи зазидани откривам следи от стари писма - с непознати букви изписани и неразбираеми числа. В писмата стари с думи непрочетени изтривам следите от новото аз, заключвам ребусите неразплетени в невзрачна кутийка от стъкло и елмаз. В кутийката малка с изчезнали ликове изгубвам спомените от преди, запечатвам старите писма в изгарящи пликове и откривам пътека за нови следи.
2003-06-12