БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


ЕСЕННИ ИМПРЕСИИ

Ivan Petrov Hadjidimitrov (hadjito)

Раздел: Литературни очерци, ЕСЕТА, ИМПРЕСИИ  Цикъл:

                                                 МЪРТВА ДЪГА


        Есен. С толкова злато покриха земята щедрите стари дървета. Толкова злато внесоха те и в хазната на вятъра. Но с него може ли той да си купи адрес? Виж, земята искри, засияла под топлия златен покров. А казват, не топлело златото. Може би, но не и това, на красивата есен. И в невиждано синьо небето блести, и оглежда лика си в реката. Шумолят по алеята моите стъпки, обгърнати в есенни топли листа, събирали топлината си мека в цели три сезона - тези кленови едри шумолящи горещи сърца. И какви цветове! Сякаш стъпвам по душата на мъртва небесна дъга...  МЕЖДУ СЕЗОНИТЕ


        От фреската на есента е изличена широката въздишка на веселия листопад. По пясъчния склон на времето сега се спуска друг сезон. Щурците още търсят лятото под мъртвите листенца на тревите. В напукания ствол на старото дърво един кълвач кове опънатата кожа на светлината с пироните на неуморната си човка. Опитва се да прикове на слънцето усмивката. Под мъртвата кора на сухото дърво напразно той търси капчица живот. Мъртвило тежко се спуска над земята. И в него птиците не се познават, загубили гласа си. А от високото, от прегорелите бърда, се вдига тежко есента, за да отстъпи мястото си на другиго. Дърветата са снели златните си ореоли и гледат тъжно и самотно.
       Изправен в този преход на сезоните, в притихналия ничий ден, аз на кого сега десницата си да подам, се питам, когато всичко си отива, когато нещо идва, но все още то не е дошло?


                     


2011-01-05