БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Няма да те сънувам повече

Павел Петров Горинов (мизантроп)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

 

През последните хиляда години те сънувам -

всяка нощ, цветно и стереоскопично.

Ти разтваряш времето в шепите си,

изравяш света и после го преподреждаш,

измъкваш живота от джоба си и го почистваш.

Аз съм Създателят на Всичко в тези сънища,

самооформям се и се самосъздавам,

превръщам се в бисер в мидата ти.

Но сега с ужас откривам,

че светът е изместил живота ми,

превърнал го е в трапчинка на бузата ти

и изобщо не мога да се събудя...

Няма да те сънувам повече.


2010-12-29