БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Нова Година

Диана Иванова Иванова (дианнна)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

 

Нова Година

 

 

Две стрелки               

в едно се сливат.

С тях светът от щастие

прелива.

Очите греят.

Сърцата трепкат,

а устните немеят.

 

Е, доживяхме!

Доволни ли сме?

Изпратихме я

Старата Година.

Смутени и несигурни

пристъпяме към Новата сега.

Ще натворим през нея

хиляди блага.

В мир и сговор

ще живеем

с Вярата, Надеждата и Любовта.