БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Врабче върху антената

Габриела Цанева (gabrielle)

Раздел: Поеми и цикли стихотворения  Цикъл: ВРАБЧЕ ВЪРХУ АНТЕНАТА, стихосбирка, ISBN 978-954-497-011-6

Врабче е кацнало

върху антената -

надпява се

с Вселената.

 

Издува гръд

до пукване -

напук на

всички

космически

лъчения;

напук на

слънчевия

вятър;

напук на

всички

звездни

населения.

 

Врабче оспорва си

с Вселената

правото

на вечност.

 


2010-12-14