БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Грозно нещо

Иван Василев Иванов (bojenski)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Старостта е грозно нещо!

Тя е неизбежна,

най-неизбежната,

неумолима,

най-неумолимата,

жестока,

най-жестоката.

Всичко сътворено се срива,

всичко научено се забравя,

всичко спечелено се загубва,

всичко,

  всичко,

     всичко.

Остават паметници, знаци зловещи

от дърво или камък-символи човешки.

Остават деца,

  живи същества,

     посадени фиданки,

        струпани вещи.

Нещо написано, все недописано

с лека ръка накрая отписано.

Неща важни за бъдещето,

но не и за старостта.

Старостта е грозно нещо,

най-грозното!

Кажете не е ли така?!

 


2010-12-11