БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Баланс

Таня Минчева Чимбулева (tanichka_loves)

Раздел: Любовна лирика  Цикъл:

Нима погина жертвеният огън, разпален между нашите души? Ти знаеш ли аз всъщност колко много желая в този миг да те боли? Желая го – без капчица разсъдък, без гняв, без угризения, без свян. Приех най-сетне твоята присъда и вече мога своята да дам. Така е с всяко нещо – безпорядък, а след това – стремежът към баланс. Падения и грижа. После сладък отрязък тържество. И втори шанс. Ти грееше, когато си отиде. И беше някак странно облекчен. Сърцето ти не трепна, за да види това, което пареше във мен. А то бе нещо силно и прекрасно. Нектар за ожаднялата душа. Но ти не пи от него. И безгласно отмина, не пророни и сълза. Днес аз ще грея. Ти сълзи ще пиеш и жаден ще оставаш. Ще тежи над тебе всеки миг. И ще откриеш внезапно колко много те боли.
2003-06-04