БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Песента -

Павлина Гатева (670301)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: Откровено за "Откровения"

Подгонена
се втурна песента,
разсипана,
като торба стотинки,
по тротоара.

 

А вечерта
събра ги в шепа
и с тъгата
на привит клошар

в акордеона
пръст
прокарат.

 

Уеднакви
представите за другост.

 

На лятото в шалварите
прибра
смутените усмивки.

 

Една ръка,
протегната,
във канчено събра
учудване,

примесено с въздишки.


2010-08-06