БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

ХИЩНИК

Борислав Климентов Пешев (летописец)

Раздел: АРТ (ASCII) графика  Цикъл: ОТ ЗДРАЧ ДО ЗОРИ

(Из цикъла “От здрач до зори - глава първа Пълнолуние”)

Изящното му тяло, русите коси
,
нежните му длани, красивите очи
...

Погледна към луната, нададе страшен вой
,
а вятърът ревеше сякаш морският прибой
.

А тялото човешко във миг се изкриви
,
изникнаха големите оголени зъби
,

кожата се цяла със козина покри
,
напълниха се с кръв красивите очи
...

Една ужасна гледка - човек със този чар
-
заробен от луната превърна се на звяр
!
...
Ж
аждата за кръв умът му замъгли
и всякакво човешко чувство заличи
,

ръмжене се изтръгна от мощните гърди
,
..Той тръгна из гората гладът да утоли
.
...
Шосето бе обляно от лунна светлина
,
колата пътуваше спокойно във нощта
,...

Таванът над шофьора във миг се изкриви
,
от този шок внезапен воланът той изви
,

колата се поднесе и блъсна се в скалата
,
човекът във волана удари си главата.


Ноктестата лапа стъклото и разби
,
младежът със ужасна сила улови
,

повдигна го високо - окото му избола
-
а топлата урина се изля в крачола
.

Захапа му гърдите ужасната уста
и със страшна сила засмука му кръвта
.

Със злоба захвърли трупът осакатен
,
в дерето той остави път окървавен
...
...
Погледна към луната и пак нададе вой
,
гората пак изтръгваше от вятъра прибой
”.

Гърмеж в далечината; той спусна се натам
-
потърси нова плячка хищникът голям
.

Изтече много време и дълъг път измина
,
но ето, че настигна ловната дружина
...

Бяха по следите на един елен
,
търсеха кръвта му – елена бе ранен
.

Двама по следата бързаха натам
,
от другите петима всеки беше сам
.

Правеха верига жива из терена
,
нямаше надежда вече за елена
...

Изведнъж в шубрака нещо изшумя
,
първият погледна но какво видя
!

Не остана време - само той изстена
,
пушката изпусна там окървавена
.

Гърдите мъжки бяха странно разделени
,
побелели усти - страшни, изкривени
,

всичко стана бързо - никой неразбра
-
живите вървяха в тъмната гора
.

Вторият се спъна, тихичко запсува
,
хищникът от сянката на дънера изплува
,

тихо изръмжа и направи скока
,
...клетият човек се вцепени от шока
.

Лапата замахна, изсвистя в тъмата
-
някъде под храста изхвърча главата
.

Третият дочул този странен шум
-
тихо се промъкна към старият Горун
,

спъна се случайно в трупа окървавен
,
сърцето му заби със ритъм учестен
,...

...ето забеляза нещо на дървото
,
пушката повдигна - стреля той по злото
.

Клонът се прекърши, на земята падна
,
сянката отскочи - пъргаво побягна
...

Чу зад него шум, обърна се, изстена
-
бяха го проболи рогата на елена
.

Нервен появи се четвъртият човек
,
стреля по животното - улучи го от клек
,

паднаха телата, приближи се той
;
а вятърът отново превърна се в прибой
...

Тук какво се случи нямаше представа
,
бавно той избърса сълзите си с ръкава
,

другите да дойдат - силно се извика
,
но последва удар - глътна си езика
.

Почна да се гърчи, страшно посиня
,
петият дойде, ала закъсня
.

Нещо върху него падна от дървото
,
зверски му откъсна ръката съществото
,

двамата последни зърнаха врага
,
хвърли той по тях трупът с една ръка
...

....Звярът се хвърли сред храстите високи
,
младият извика и застреля напосоки
,

от страх сърцето пръскаше се в младите гърди
,
без да забележи той - и стареца рани
.

Когато осъзна за тази своя грешка
,
във миг обезумя, хвърли раницата тежка
,

захвърли карабината и хукна в тъмнината
,
...коварна там от клона следеше го луната
...

Дълго време тича и сила не остана
,
падна сред тревата на една поляна
,

след този кървав ужас, макар и оцелял
-
младежът се превърна в човек обезумял
.
...
А някъде в гората се чу ужасен вой
,
светкавица проблясна, изсипа се порой
,

облаци закриха кръглата луна
,....
...след тази страшна буря - отиде си нощта
.
...
от труповете бе изсмукана кръвта
,
а някакъв човек - заспал бе във калта
.

Изящното му тяло, спластените коси
,
кървавите длани,
красивите очи...

THE END

 


2003-06-03