БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


НЕ СИ МИСЛЕТЕ

Ivan Petrov Hadjidimitrov (hadjito)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

НЕ СИ МИСЛЕТЕ

 

 

Нощта дойде с въздишката на вятъра,

загърната в блещукането на звездите

и в пурпурната тъмнина се отрази

в заспиващата във вира вода.

Замахнах аз с ръка

и разпилях мечтите си в небето

при ярките звезди,

а те накапаха обратно

                         до самите ми крака,

затрепкаха в нагърчените отражения

                                       на тихата вода.

Не си мислете,

че лесно ще се отървете от мечтите си.