БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Просто пепел, а не огън

Павел Петров Горинов (мизантроп)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Когато Любовта се изтъркули
подобно на откъснато мънисто,
сменена от рояк нахални хули,
престанала да бъде пак лъчиста,
ще хукнеш да Я гониш с всъдехода,
отчаяна ще тропаш по вратите,
ще се промушваш плахо в ледохода,
превърнал в айсберг дните и мечтите,
ще се презираш, че така си слаба
и чувствата използваш вместо дрога...
Момиче, Любовта от теб избяга -
това е просто пепел, а не огън...


2010-07-30