БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


КАТО ПТИЦА

Ivan Petrov Hadjidimitrov (hadjito)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

КАТО ПТИЦА


 

Като птица в пространството бавно потъвам

в предзимна забрава

и изтривам следите в тревата

от забравени стъпки по хълма.

Преминава през мене звънът на потока

и гласът му пресипнал претърсва

спотаената в мрак тишина на гората.

Как красиви са белите облаци днес -

в тях сияе небето на моето детство -

то погалва с лъчите си спомени сини,

по които се спуска уханният шепот

на щастливите дни отлетели.