БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Избор

Светлана Йонкова (светлана)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Ако умра сега – и ме попитат

в какво желая да се преродя,

неистово веднага ще извикам:

пак искам в себе си да поседя!

 

Пак моята душа да пази тайна,

пренесена от тялото кивот!

Сегашността ми само е безкрайна,

сегашността е вечният живот...