БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Преображение

Павлина Гатева (670301)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Разтвори се небето
(шести август)
душата ми във тялото
се върна;

бе скитала
без край и без начало,
забравила
смрачаване и съмване;

бе скъсала
на мрежата си брънките
и бе стопила
мощно без остатък

онези чипове,
които дрънкаха
когато я остави да се мята.

 


2010-05-24