БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


На новите месии

Райчо Колев Русев (райсън)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Ваше е царството Божие.
Пътят, Истината и Живота.
А аз ще ви стана подножие,
защото повярвах в Доброто.

Вашият образ ще носят
свещите и знамената.
А аз ще съм капка от восъка,
повярвала в Светлината.

Истина, истина, ваша е Славата.
Нине и присно и вовеки.
А аз съм дете на Забравата,
защото повярвах в Човека.


2010-05-21