БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Началото и краят -

Павлина Гатева (670301)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: Откровено за "Откровения"

В началото и в края само
човек може да обича така.
В началото -
когато доброто е негова цел и посока
и си няма представа за
големия глад,
за голямата суша,
за  големия земетръс,
за това, какво да очаква от хора.
И в края, когато, оцелял
се завръща в дома
на душата си.
Здраве, истини и лъжливи пророци
изгубил,

опровергал,
окъсял,
обосял.
Тогава това е една нова любов -
последната
преди големия полет.


 


2010-05-03