БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Във всичко, което ....

Геолина Маринова Стефанова (Гаргабела)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: Нежност на неверница

Аз съм мълния...
Не ме плаши със гръм,
че името си
в тебе ще изпиша
със огъня студен
на свойта плът
от черно слънце
отделен.
Как трудно диша
вселената,
която сътворих,
когато влюбена и
слаба се взривявах
и хиляди звезди,
планети,
прах
завихриха се в мрака...
Ще прощаваш,
но вече апатична съм
и зла,
с жлъч хапе
светлината отразена
от тази опустяла тишина,
която в теб и в мене
бе мъртвородена.
Навярно има някъде живот
и други същества
със ореоли,
които пазят
неоткрития Кивот
на нашта обич,
днес безсрамно
дръзко гола.
И подминаваме,
без думи,
без сълзи,
забравили какво сме
обещали.
Че смъртна обич
бързо вехне.
И кърви
Вселената
във земното ми тяло.