БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Тоя проклет компютър

Павел Петров Горинов (мизантроп)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Искам да скоча в очите ти,
а ми се хили мониторът,
чувам как пеят сълзите ти
и съм така разнебитен,
ето, косите ти цъфнаха,
а тук е пусто и мрачно,
чувствата диво ме блъснаха
и ме завихриха бясно,
злобно подвиква ми мишката,
свързала ника ми с твоя,
твоята обич разплискана
вечно е чужда, не моя...
Пак си мечтая за истинност,
а си компютърна фикция,
жадна надежда за приказност
с тъжно заекваща дикция.
Тая компютърна призрачност
вече разкъсва аз-а ми,
смушена долу в избата,
моята любов смешно бае..
Мразя компютъра, чуваш ли,
искам те тук при мене!
И не ме гледай така влюбено!
Вече е крайно време!