БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Среща

Светлана Йонкова (светлана)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Началото на срещата започва

от жадното очакване за нея.

Съмненията – друми двупосочни –

ту радостно, ту елегично пеят.

 

Кръвта не млъква, а споделя всичко.

И, изприказвана, душата млъква,

когато като оглупял езичник

се срещне с любовта си недостъпна.