БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Кърваво

Камен Тодоров Бъндев (Bundyo)

Раздел: Пейзажна лирика  Цикъл:

Кръвта не капе по земята,
издига се нагоре и трепти,
облива в багри и луната,
и сивите, ръждясали звезди.

Кръвта не капе по земята,
разпръсва се на хиляди страни.
Облени в кръв, горите и селата
сънуват огнени зори.

Кръвта не капе по земята,
а хвърля се в студените реки,
и оцветена в пурпурно водата
изглежда сякаш, че гори.

Кръвта не капе по земята,
полепва по прозорци и стени,
и там с рисунки по стъклата
светът от кръв ще се роди.

28.05.2003 г.    22:48 часа.


2003-05-28