БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


разговор

Пламен Димитров Парнарев (парнар)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

 

Ако някоя вечер

и в мен завали -

този дъжд на отвесните думи.

И стопи всички стрехи

от минали дни,

всички твои следи

по света ми...

Ако някоя вечер и в мен завали -

като в късен слепец,

срещнал прага.

А с протегната длан от нощта

ме замери последният камък...

 

Зная, нейде високо над мен,

се люлее в изпраните ризи

Мълвата.

Лабиринтът е пуст - сухо бяло небе,

размотало до страх Ариадна...

Зная - тихо, по чуждия ден,

като куче съм драскал леда си.

Ако някоя вечер и в мен завали,

да открия земя. Под чертата...