БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Престъпление

Павлина Георгиева Георгиева (pavli)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Тъмничарю, недей да отминаваш без да ме погледнеш. Чуй ме, престани да бягаш! Не опитвай думите ми да избегнеш. Тъмничарю, извърших престъпление - непростимо е и е жестоко - заради мене търсят те сега спасение, в сърцата им ножът забит е дълбоко. Тъмничарю, ограбих им мечтите и спомените им откраднах, изпих им даже и сълзите и на душите им посегнах... Тъмничарю, защо съм аз на свобода, а тях в тъмницата си водиш? Кажи ми, сън ли е това или шега, че оставяш злото в мен навън да броди? Мълчиш... безплътно покрай мен минаваш, сега разбирам - и твоята душа отнета е, а мене... мене ме оставяш да скитам по света проклета.
2003-05-28