БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Всекидневно

ГАБРИЕЛА БАЙЧЕВА ЖЕЛЯЗОВА (дете)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Така бързо минават си дните
захласвам се в учение и спорт
пораствам, а малка се чувствам
за игри не остава ми ред.

Приятели много ме викат:
- Ела, полудувай си със нас! -
но вечно залягам и уча
пируети във спортната зала
упражнявам след обяд в късен час.

В училище олимпиади и контролни ме следват
всеки месец явявам се аз,
но когато свободна остана
учудена питам се:
- Това ли съм аз?


2010-03-18