БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


НА ГЛАС ЗА ДЪЩЕРЯ МИ

Елица Виденова (бяла бродница)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Твоята малка ръка
       пърха в ръката ми, дъще:
крехко крилце - ей така
       сгушва се и... ме завръща.
Пътят ми прави кръгом
       /кръгом политнала птица.../,
цялото земно кълбо
       мига от твойта зеница.
Дългият свят се е свил
       в твоето късо "Защо ли?"
/нашият дом се е скрил
       зад катинар със пароли,
двете съседски деца
       с лимките вече не тропат -
техните плахи крилца
       вият гнездо из Европа/...
Бистро оченце в сълза
       гледа ме с недоумение
/кладенче - мисъл за 
       сбъднато стихотворение/.
Твоята малка ръка
       о щ е  е в моята, дъще!
Полетно ми е така 
       и ми е котва за връщане...
  
       Елица Виденова 

2001-12-13