БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Джин с тоник

Тони Лулчева Чолакова (медора)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Пречупват се

и ме пронизват

навъсени и злобни погледи

на хора, озверели от безпътие...

 

Разклащам джина с тоник,

отпивам

                и горчи.....

Навярно от лимона.

 

Сред толкова забързани хора

се чувствам самотна.

Душата ми като хралупа зее,

разбита, ограбена

и осквернена от приятели - лъжци.

 

Разклащам джина с тоник,

отпивам

                и ми е студено.....

Навярно от леда.

И за пореден път Надеждата ми

в поредния си кръстопът се спъна...

До кръв ожулена,

сломена

поредното падение проклина.

Това навярно е от джина.

Сама на дъното на чашата се давя...


2010-03-17