БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Април на село

Райчо Колев Русев (райсън)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Ще се вмириша на ракия,
на нафталин и на ошаф.
Аз тук от времето се крия,
от себе си и от света.

Ще се заровя в синкав здрач
над нивите зеленокоси.
Да ме изрови детски плач,
да ме извади пак на показ:

поляни, цъфнали дървета,
жужене на пчели...
Април
е всичко онова, което
ще бъда. Или пък съм бил.