БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Прах във вятъра

Димка Иванова Кабаиванова (dimkab)

Раздел: Преводи/адаптации на песни  Цикъл:

 

Dust In The Wind


(Kerry Livgren)
I close my eyes, only for a moment, and the moment's gone
All my dreams, pass before my eyes, a curiosity
Dust in the wind, all they are is dust in the wind
Same old song, just a drop of water in an endless sea
All we do, crumbles to the ground, though we refuse to see

Dust in the wind, All we are is dust in the wind

Don't hang on, nothing lasts forever but the earth and sky
It slips away, all your money won't another minute buy

Dust in the wind, All we are is dust in the wind


Прах във вятъра

(Кери Ливгрен, „Канзас")

Затварям очи за момент, а моментът вече си тръгнал.
На лента минават мечтите и удивително бързо изчезват.
Прах във вятъра те са, вятърът ги е понесъл
със същата стара песен, като капка в безкрайността на морето.
Всичко, което правим, строшена, мисълта ни не вижда.

Прах във вятъра само, всичко към него отвежда.

 
Забрави суетата, нетленни са само пръстта и небето.
Измъкват се дните, парите не стигат да купиш надежда.

Прах във вятъра само, всичко към него отвежда.

Преведе Димка Кабаиванова

2010-03-11