БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Сън

Павлина Георгиева Георгиева (pavli)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

В съня си видях оцветена мечтата ти, прибавих й от мойте цветове, нарисувах си картина на душата ти и подарих ти моите криле. Откъснах ти от свободата си, за да полетиш високо над твоя малък, тесен свят и да познаеш красотата извън имперския палат. Но знам, че с първите лъчи на утрешното слънце отново ще потънеш в суета, от моя сън не ще остане зрънце, а твоята мечта ще изчезне без следа.
2003-05-27