БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Видение

Божидар Иванов Пангелов (bogpan)

Раздел: Любовна лирика  Цикъл:

Измислих те
до несъществуване.
Изваях те
до несътворимост.
Изследвах те
до непознаваемост.
Изписвах те
да несилуетност.
Дали въобще си съществувала?
Едва ли?

Това бе моето видение
на ангел
в нощта, която искаше да падне
.


2003-05-26